headercandidat

Creeaza Profil

Introdu datele tale

DATE INFORMATIVE

În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal 2016/679 („GDPR”), declar că am citit și că am înțeles conținutul acestui Formular de Consimțământ. Sunt de acord cu faptul că prelucrarea datelor mele cu caracter personal (inclusiv date sensibile) va fi efectuată de ManpowerGroup România, („Operatorul”) respectiv de către următoarele societăți, fiecare dintre acestea având calitatea de operator în mod individual și separat, precum și/sau de societățile afiliate acestora:

  • Manpower Romania S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul social înregistrat în București, sectorul 5, strada Izvor, nr. 80, etaj 2B și etaj 3, înmatriculată la Registrul Comerțului București, cu numărul de înregistrare J40/4299/2003, cod unic de înregistrare 15327494;
  • Manpower HR S.R.L, o societate cu răspundere limitată de drept român, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5258/2014, cod unic de înregistrare 33121785, având sediul social în strada Izvor nr. 80, etaj 2B, camerele 1 și 2, sectorul 5, București, România;

cu respectarea întocmai a GDPR, a Politicii de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal a Operatorului care se găsește la Politica de confidentialitate („Politica de confidențialitate”) și a oricărei alte legislații în vigoare pentru protecția datelor cu caracter personal.

GDPR stabilește reguli cu privire la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și reguli cu privire la libera circulație a datelor cu caracter personal. Protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice și, în special dreptul acestora la protecția datelor lor cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și transferate doar în măsura compatibilității cu aceste scopuri și cu Politica de confidențialitate, în baza principiilor echității, legalității și transparenței.

În special:


 Îmi exprim consimțământul  Nu îmi exprim consimțământul

 Îmi exprim consimțământul  Nu îmi exprim consimțământul

 Îmi exprim consimțământul  Nu îmi exprim consimțământul